Polityka Prywatności

Dokładam wszelkich starań, aby Twoja prywatność, podczas korzystania z tego i innych moich serwisów internetowych była chroniona i szanowana. Dlatego poniżej znajdziesz informację wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej arturziolkowski.pl

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Pomysłowni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres ul. Starowiejska 16/2, 81-356, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000548764, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862295616, REGON: 361035250. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

  Dane przechowywane są na serwerach stosownie zabezpieczonych.

 2.  

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „Spółka” lub „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4.  

 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6.  

 7. Dane osobowe podawane w formularzach na stronach w domenie

  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 8.  

§2. Administrator Danych

 1. Spółka jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2.  

 3. Spółka jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i inne listy email marketingowe.
 4.  

 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Współpracy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
   2. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na inne listy mailingowe.
 6.  

 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8.  

 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@arturziolkowski.pl.
 10.  

 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy Współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12.  

 13. Spółka ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 14.  

 15. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 16.  

 17. Spółka nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 18.  

 19. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 20.  

 21. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 22.  

§3. Pliki cookies

 1. Witryny:

  używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2.  

 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4.  

 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analytics oraz Facebook Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
 6.  

 7. Cookies identyfikuje Ciebie jako użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystasz, do Twoich potrzeb i preferencji. Zapamiętując Twoje preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do Ciebie treści lub reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Pomysłowni sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 8.  

 9. Na naszych witrynach mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10.  

 11. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesCofnięcie zgody na wykorzystywanie mechanizmu plików cookies jednak może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych elementów strony, za co z góry przepraszamy.
 12.  

 13. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 14.  

 15. W przypadku jakiejkolwiek zmiany niniejszej Polityki Prywatności, nowa wersja zostanie opublikowana pod tym adresem URL oraz zostaniesz poinformowany o zmianach mailowo (o ile mamy Twój email), ze stosownym wyprzedzeniem. Spółka zapewnia jednak, że Twoje prawa jako użytkownika wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez Twojej wyraźnej zgody.